Tag: Comedy Movies Links

En Jeevan Song Lyrics in Tamil

உன்னாலே எந்நாளும்
என் ஜீவன் வாழுதே
சொல்லாமல் உன் சுவாசம்
என் மூச்சில் சேருதே உன் கைகள்
கோா்க்கும் ஓா் நொடி என் கண்கள்
ஓரம் நீா்த்துளி உன் மாா்பில்
சாய்ந்து சாகத்தோணுதே
ஓ….. ஓ…….. ஓ…….. ஓ……

உன்னாலே எந்நாளும்
என் ஜீவன் வாழுதே
சொல்லாமல் உன் சுவாசம்
என் மூச்சில் சேருதே

உபயகுசல சிரஜீவன
பிரசுதபாித மஞ்சுளதர
ஸ்ரீங்காரே சஞ்சாரே
அதர ருச்சித மதுாிதபக
சுதனகனக பிரசமநிரத
பாந்தாவ்யே மாங்கல்யே

Also, Read:

மமதம சதி சமதசசக
முகமனசுக சுபநலஇவ
சுசுத சகித காமம் விரகரகித பாமம்
ஆனந்த போகம் ஆஜீவ காலம்
பாசானு பந்தம் காலானு காலம்
தெய்வானுகுலம் காம்யாச்ச
சித்திம் காமயே

விடிந்தாலும் வானம்
இருள்பூச வேண்டும் மடிமீது சாய்ந்து
கதைபேச வேண்டும்

முடியாத பாா்வை
நீ வீச வேண்டும் முழு
நேரம் என்மேல் உன்
வாசம் வேண்டும்

இன்பம் எதுவரை
நாம் போவோம் அதுவரை
நீ பாா்க்க பாா்க்க காதல் கூடுதே
ஓஹோ…. ஓ… ஓ…

உன்னாலே எந்நாளும்
என் ஜீவன் வாழுதே
சொல்லாமல் உன் சுவாசம்
என் மூச்சில் சேருதே

ஏராளம் ஆசை
என் நெஞ்சில் தோன்றும்
அதை யாவும் பேச
பல ஜென்மம் வேண்டும்

ஓ ஏழேழு ஜென்மம்
ஒன்றாக சோ்ந்து
உன்னோடு இன்றே
நான் வாழ வேண்டும்

காலம் முடியலாம்
நம் காதல் முடியுமா
நீ பாா்க்க பாா்க்க
காதல் கூடுதே
ஓ… ஓ……. ஓ…… ஓ…

பெண் : உன்னாலே எந்நாளும்
என் ஜீவன் வாழுதே

சொல்லாமல் உன் சுவாசம்
என் மூச்சில் சேருதே உன் கைகள்
கோா்க்கும் ஓா் நொடி என் கண்கள்
ஓரம் நீா்த்துளி உன் மாா்பில்
சாய்ந்து சாகத்தோணுதே
ஓ….. ஓ…….. ஓ…….. ஓ……

Click here to know where to watch :

Read Full Article

Neramayi Song Lyrics in Malayalam

നെരാമയി നിളവലിയെ,
ജലാഖം തുരന്നീഠം,
തൂവാവൈ വിലോലൈമീ,
വീടിയിൽ അലിഞ്ചീദം,
ഓരയിറാം ചേരത്തുള്ളം,
നോവിലി കേദതേ നാം,
കാതോരി നാലിത്ത ..
റാമുള്ളിലുകയാൽ ..
വാഴീഴയ്ക്കൽ മറയരുതെ,
കാത്തുസൂചി വരുമ്മ ..
കടലയായ് പുനരക്കു നാ,

Also, Read:

നെരാമയി നിളവലിയെ,
ജലാഖം തുരന്നീഠം,

ഈ രവിത്തലാൽ,
ആറ്റ്മാവില്ലൂത്തിയ നിമിഷം,
പുതുമഴപോൾ നാം ഓണായിത,
ജീവൻ ആലിഞ്ചേ നാൾ ..
പാലാ നിഴലകിലം ഒറേ തനാൽ
തേഡി നാം അലൻജ നാൾ ..
ആ നീമിഷാദ് ചൂടി നാമിത്ത,
നീലവല്ലി വാഴയ് ..

നെരാമയി നിളവലിയെ,
ജലാഖം തുരന്നീഠം,
ഓരയിറാം ചേരത്തുള്ളം,
നോവിലി കേദതേ നാം,
കാതോരി നാലിത്ത ..
റാമുള്ളിലുകയാൽ ..
വാഴീഴയ്ക്കൽ മറയരുതെ,
കാത്തുസൂചി വരുമ്മ ..
കടലയായ് പുനരക്കു നാ,

നെരാമയി നിളവലിയെ,
ജലാഖം തുരന്നീഠം,
ഓരയിറാം ചേരത്തുള്ളം,
നോവിലി കേദതേ നാം,
കാതോരി നാലിത്ത ..

Click here for the details of :

Read Full Article

Pedave Palikina Song Lyrics in Telugu

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ
కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ

కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ
తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా
తన లాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ
కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ
కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ
తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా
తన లాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ

మనలోని ప్రాణం అమ్మ మనదైన రూపం అమ్మ

ఎనలేని జాలి గుణమే అమ్మ
నడిపించే దీపం అమ్మ కరుణించే కోపం అమ్మ
వరమిచ్చే తీపి శాపం అమ్మ
నా ఆలి అమ్మగా అవుతుండగా
జోలాలి పాడనా కమ్మగా కమ్మగా
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ
కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ

తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా
తన లాలి…

Click here for the details of :

Read Full Article

Kalalonaina song Lyrics in Telugu

కలలోనైన కలగనలేదే… నువ్వు వస్తావని
మెలకువలోనైన అనుకోలేదే… నువ్వు వస్తావని
కలలోనైన కలగనలేదే… నువ్వు వస్తావని
మెలకువలోనైన అనుకోలేదే… నువ్వు వస్తావని

ఆ దేవుడు కరుణించి.. ఈ దేవత కనిపించి
ఆనందం కలిగించి.. ఈ బంధం కదిలొచ్చి
ప్రేమ పైన నమ్మకాన్ని నాలో పెంచుతున్నదే
నన్ను కమ్మనైన అమృతాలనదిలో ముంచుతున్నది
ఓ..హో..ఓ…హో…హే….హే…

కలలోనైన కలగనలేదే… నువ్వు వస్తావని
మెలకువలోనైన అనుకోలేదే… నువ్వు వస్తావని

చరణం 1:

చిన్ని పెదవిపైన.. పుట్టుమచ్చకాన
చిందుతున్న నవ్వులలోన స్నానాలాడన
కన్నె గుండెపైన.. పచ్చబొట్టుకానా
మోగుతున్న సవ్వడి వింటు మోక్షం పొందనా

జానకి నీడే…రాముని మేడ..
నీ జారిన పైటే నే కోరిన కోట

తెలుగు భాషలోని వేల పదములు కరుగుతున్నవి
నా వలపు భాషలోని చెలియ పదమే మిగిలి ఉన్నది
ఓహో..ఓహో…

కలలోనైన కలగనలేదే… నువ్వు వస్తావని
మెలకువలోనైన అనుకోలేదే… నువ్వు వస్తావని

చరణం 2:

కాళిదాసు నేనై.. కవితరాసుకోనా
కాలి గోటి అంచులపైన.. హృదయం ఉంచన
భామదాసు నేనై.. ప్రేమ కోసుకోనా
బంతి పూల హారాలేసి.. ఆరాదించన

నా చెలి నామం.. తారక మంత్రం
చక్కని రూపం.. జక్కన శిల్పం
వందకోట్ల చందమామలొకటై వెలుగుతుండగా
ఈ సుందరాంగి చూపు సోకి కాదా బ్రతుకు పండగ
ఓహో..ఓ…హో…

కలలోనైన కలగనలేదే… నువ్వు వస్తావని
మెలకువలోనైన అనుకోలేదే… నువ్వు వస్తావని
ఆ దేవుడు కరుణించి.. ఈ దేవత కనిపించి
ఆనందం కలిగించి.. ఈ బంధం కదిలొచ్చి
ప్రేమ పైన నమ్మకాన్ని నాలో పెంచుతున్నదే
నన్ను కమ్మనైన అమృతాలనదిలో ముంచుతున్నది
ఓ..హో..ఓ…హో…హే….హే…

Click here for the details of : 

Read Full Article

Ghanana Ghanana Song Lyrics in English

Dhirana Dhirana Dhiradhirana Dhirana Dhiradhirana
Dhirana Dhiradhirana Dhirana Dhirana
Dhirana Dhirana Dhiradhirana Dhirana Dhiradhirana
Dhirana Dhiradhirana Dhinthana

Also, Read:

Ghanana Ghan Ghal Ghal Silsilaa, taare Zameen Par, Soudaagar
Jhanan Jhal Jhal Jhal Kudha Gava, Mera Naam Joker, Sur Saagar
Umravu Jaan, Sholay, Lagaan, Aandi, Annadisangam

Hrinda, Main Hoon Na, Saajan, Rangeela, Sadma, Paheli, Sargam
Hero, Betab, Dil Se, Sajeerjo Jeeta Hain Sikandhar
Kal Ho Na Hodil Chahta Hae…Fanaadiwanaasanam Tere Kasam
Ghanana Ghan Ghal Ghalsil Silaataare Zameen Par Soudaagar
Jhanan Jhal Jhal Jhal Kudha Gava Mera Naam Joker Sur Saagar

Dhirana Dhirana Dhiradhirana Dhirana Dhiradhirana
Dhirana Dhiradhirana Dhirana Dhirana
Dhirana Dhirana Dhiradhirana Dhirana Dhiradhirana
Dhirana Dhiradhirana Dhinthana

Click here for the details of :

Read Full Article

Alludu Seenu Tittle Song Lyrics in Telugu

శీను శీనూ… శీను శీనూ…
శీను శీను నేనే నీకు ఫాను తినిపిస్తా మీర్జా పానూ
హే క్వీన్ క్వీన్ నువ్వే లవర్ జాను తీసేస్తా బ్యూటీ స్కాను
నీ సోలో గుండెల్లో టెంటే వేస్తానూ నాలో నీ ఫొటో ప్రింటెచేస్తానూ
ఆకాసాన్నే ఎక్కిస్తానూ చుక్కల్లోనే పక్కేస్తానూ
తారాజువ్వలాంటి ఎన్నో ముద్దులు ఇస్తానూ

అ అ అ అ అల్లుడుశీనూ నువ్వొస్తే సూపర్ హిట్టే ఎవ్విరీ సీనూ
అ అ అ అ అల్లుడుశీనూ మన చిందులకి చోటిస్తుంది సిల్వర్ స్క్రీనూ

శీను శీనూ… శీను శీనూ…
హేయ్ అల్లుడుశీను అల్లుడుశీను హీర్ కమ్స్ అల్లుడుశీను

ఎవ్రీ బడీ సే వెల్కమ్ టు అల్లుడుశీను
హే నీ నవ్వుల్లొ మెరుపే ఉందీ ఆ మెరుపుతోటి సిటీ మొత్తం కర్రెంటిస్తానూ
హరె నీ చూపుల్లో ఉడుకే ఉంది ఆ ఉడుకుతోటి ఊరికిమొత్తం వంటే చేస్తానూ
హే కాఫీ కప్పులొ పంచదార బదులుగా సొగసనె షుగరునే కలుపుకుంటానూ
సెంటూ గింటూ వద్దే వద్దు అత్తరులేవి అక్కరలేదు స్వాసల్లోని పరిమలమే పూసుకుంటానూ

అ అ అ అ అల్లుడుశీనూ నువ్వొస్తే సూపర్ హిట్టే ఎవ్విరీ సీనూ
అ అ అ అ అల్లుడుశీనూ మన చిందులకి చోటిస్తుంది సిల్వర్ స్క్రీనూ

నీ మనసెంతొ మెత్తగ ఉంది ఆ మెత్తదనం డబుల్ కాటు మంచం చేస్తానూ
అరె నీ వరసెంతొ చిలిపిగ ఉంది ఆ చిలిపితనం మంచం పైన దుప్పటిచేస్తానూ
హరె గదిలో ఫుల్లుగా మల్లెపూల బదులుగా
మాటల మత్తులే చల్లేస్తామూ
హే అగరబత్తులు వద్దే వద్దు పొగలు గిగ్గలు వేరే వద్దు
బాడీలోని సెగలు చాలు రగులు కుంటానూ

అ అ అ అ అల్లుడుశీనూ నువ్వొస్తే సూపర్ హిట్టే ఎవ్విరీ సీనూ
అ అ అ అ అల్లుడుశీనూ మన చిందులకి చోటిస్తుంది సిల్వర్ స్క్రీనూ

Click here to know the details of:

Read Full Article

Rangoli Rangoli Song Lyrics-Baadshah Movie

Rangoli rangoli rangoli
Singari buggallo pongalee
hey Rangoli rangoli rangoli
Singari buggallo pongalee
Hey pattu cheere kattale
Pattu cheere kattale
Hey siggu chukke pettale
Siggu chukke pettale
Gatti melam kottale
Thalibotte kattale
Ye panditlo pilla nee cheyye pattale
Hey puli puli puli puli ra ra puli
Bali bali andalanni neeke balee
Hey kali kali kali meri masakali
Vila vila manalile jallo malle
Chittor mavillu thinipinchara
Aa vevilla taste ento chupinchara
Atturu kougillu panchivvana
Methani pothullo alladinchana
Ethullo loyallo mathullo mayallo
Nuvvem chesukunna ninne kadantana
yepillo yaapullo ompullo sompullo
Kulasala kurchile veseyyana
Hey pattu cheere kattale
Pattu cheere kattale
Hey siggu chukke pettale
hey Siggu chukke pettale
Gatti melam kottale
Thali botte kattale
Ye panditlo pilla nee cheyye pattale
Hey puli puli puli puli ra ra puli
Bali bali andalanni neeke bhali
Hey kali kali kali meri masakali
Vila vila manalile jallo malle

Also, read about:

Read Full Article

Banthi Poola Janaki Song Lyrics-Baadshah Movie

Ram Jai.. Ram Jai Ram Jai.. Ram Jai
Ram Jai.. Ram Jai Ram Jai.. Ram Jai//

A.. Banthi poola janaki janaki
Neekentha siggu janaki janaki
Chalo chalo naatho vachey atharintiki

Ram Jai.. Ram Jai Ram Jai.. Ram Jai
Ram Jai.. Ram Jai Ram Jai.. Ram Jai

A.. Banthi poola janaki janaki
Neekentha siggu janaki
A.. Aaku vakka sunnamundi norupandadaniki
Are aada eeda mundarundi neeku chendadaniki

Hey puttu meeda thene pattu mattilona jaarinattu sokulanni pinduthuntaNey

Kottina thittina thaalibottu kattina nuvvu naaku nachinodu royi
A.. Kottina thittina thaalibottu kattina nuvvu naaku nachinodu royi

Ram Jai.. Ram Jai Ram Jai.. Ram Jai
Ram Jai.. Ram Jai Ram Jai.. Ram Jai//

Chaapakinda neerulaaga challaga..challaga
Chenthakochinavu chempa gillaga gillaga
Chaapa mullu guchinaave mellaga..
Paathikella gunde pongi porlada.. porlada
Choopu lofar andi gunde jalluga
Siggulanni thelchinaavu fullga fulluga
Nuvvu raatrikoyi surru katte katti
Dhuku dhuku dhuku thave kaaranga
Shank markulongi paiki ethi katti
Ethukellipora nannu ekanga
A.. Aanakattu thelchinattu usukostha meediki
Aa mandu gundu pettinattu maayadaaru guttu motham
Ninnu choosi fattu mandi ro

Kottina thittina thaalibottu kattina nuvvu naaku nachinodu royi
A.. Kottina thittina thaalibottu kattina nuvvu naaku nachinodu royi

Aaa.. Inthalesi thondarendi pillada..pillada
Andamantha pattinaavu jallada..jallada
Mandu party loni paala meegada..
Aakalesthe nanjukona akkada akkada
Neeku lanti pillaganni ekkada
Chudalede pachikattu pavada..pavada
Checkku raasinatuu..luckku teerinattu
Huggu lanni echukove mandaram
Neeku mulla pattu thokka teesinattu
Modati muddulichukora bangaram
Hey..aggi petti cheppamake kurrakalla kumpati
A..mathulona load lorry speed ga vachi guddinattu
Kougilisthe mechukunta le..

Kottina thittina thaalibottu kattina nuvvu naaku nachinodu royi
A.. Kottina thittina thaalibottu kattina nuvvu naaku nachinodu royi

Also, Read about:

Read Full Article

Diamond Girl Song Lyrics-Baadshah Movie

Dont know Why i cant hear my Heart beating Tere Bina
Dont Know Why My Life Just Has No Meaning Tera Bina Darling Crying in the Morning
Tereinthzar mein all day all night waiting Tere Bina
Dont know Why i cant hear my Heart beating Tere Bina
Dont Know Why My Life Just Has No Meaning Tera Bina Darling Crying in the Morning
Tereinthzar mein all day all night waiting Tere Bina
You’re My Diamond Girl
You’re My Darling Girl
Nuvve Na Heart and Soul
Nuvvena Chandini . Nuvvena Roshini
Nuvvele Naa Manjil
My Love My Love .
Neeke Addanga Padipoya
Lovely Actionlo Digipoya
Ninne Follow Ayipoya
My Love My Love .
Chuttu Lokamtho Vidipoya
Yedho Maikamlo Padipoya
What a Maaye Ammaiyaa
Oo Angel-lanti Danger Nakai Puttindhe Neela
Padichasthune Brathikesthuna Nee Andam Dhayavalla
This is STR for NTR …
STR for NTR…
STR for NTR.
Here We go now .
My Love . My Love
My Love . My Love
Aakarshana
Sangharshana
Nee Chooputho cherigeyana
Nee Mayalo Paduthunna
Nee tharuvathe yevaraina
Maatadana mudhhadanaa.
Attention Attention Maro Malletheega Nuvvele
Hijacking Hijacking Neelala Kallu Eyefille
Attacking Attacking Chirunavvu poola missilantu le he
Dont know Why i cant hear my Heart beating Tere Bina
Dont Know Why My Life Just Has No Meaning Tera Bina Darling Cried in the Morning
Tereinthzar mein all day all night waiting Tere Bina
My Love My Love
Neeke Addanga Padipoya
Lovely Actionlo Digipoya
Ninne Follow Ayipoya
My Love My Love .
Chuttu Lockuplo Vidipoya
Yedho Maikamlo Padipoya
What a Maaye Ammaiyaa
My Love…
My Love…

Watch Baadshah Movie Online

If you want to watch Baadshah online, it is available on Amazom Prime Video. To know more about Amazon Prime Video, refer to BuyGadget‘s article on the best video streaming services.

Also, read about the following Movie Download Websites:

Read Full Article

Sairo Sairo Song Lyrics-Baadshah Movie

June o july o gurthe ledayyo premalo paddanu thanatho
Neno romeo ontari premeo thaane ledayyo natho
Hadde leni prema anicha sarihaddula yeda lone
Nuvve heera moti chandi sona yaaro
Ne vethikede nekosam saira nuvve na santhosham
Yeah my heart is beating only for you
Sairo sairo feel my heart
Sairo sairo save my heart
Sairo sairo feel my heart
June o july o gurthe ledayyo premalo paddanu thanatho
Winter lo vadagaali ne valle anali
Nuvvele mathe neninkem kavali
Nippulne datali ninnaithe cherali
Dile mein hai dum kyu hein ye gum
Yetu vaipunna nekosam vasthunna
Hadde leni prema anicha sarihaddula yeda lone
Nuvve heera moti chandi sona yaaro
Ne vethikede nekosam saira nuvve na santhosham
Yeah my heart is beating only for you
Sairo sairo feel my heart
Sairo sairo save my heart
Sairo sairo feel my heart
Let’s go let’s go
Hadde leni prema anicha sarihaddula yeda lone
Nuvve heera moti chandi sona yaaro
Ne vethikede nekosam saira nuvve na santhosham
Yeah my heart is beating only for you
Sairo sairo feel my heart
Sairo sairo save my heart
Sairo sairo feel my heart

Read Full Article